Typografi – viktigt för läsaren

Har du någon gång bläddrat i en tidning och varit uppmärksam på själva typografin, alltså teckensnittet i texten? Detta är i så fall inte särskilt bra, från tidningens sida. En tidning, eller en blogg vill förmedla ett budskap till läsaren, i detta fallet dig. Själva budskapet är alltså det viktiga och inte vilket teckensnitt de skriver i. En typografi som låter läsaren fokusera på textens innehåll istället för själva typsnittet är en bra typografi. Man kan säga att en bra typografi är den som verkar men som inte syns och drar fokus. Det finns klassisk typografi som du ofta ser i skönlitterära böcker och så finns det mer modern och annorlunda typografi som är mer svårläst och ”häftig” snarare än praktisk.

Förutom själva texten är uppbyggnaden av texten också viktig för att läsaren ska förstå budskapet. En lättläst text har ofta underrubriker, styckeindelningar och inledning. Alla de olika delarna i texten kommer bidra till att budskapet i texten lättare når läsaren. Även här är själv typografin viktig. Det är enkelt att göra en jämförelse mellan samma text som är upplagd på olika sätt. Om en text exempelvis har olika stycken men allt är skrivet i samma typografi, utan rubriker och utan bilder, kommer läsaren inte bli lika intresserad. Är samma text istället uppdelad i stycken, rubriker är i en annan storlek och färg och det finns bilder inpetat, kommer läsaren genast ha lättare att ta till sig textens innehåll.

Artiklar och typografi

Om du själv gillar att skriva är det jättebra att ta till dig tips för just typografi. Beroende på vilken sorts text du skriver, finns det olika knep som gör texten lättare att läsa. I ett reportage eller i en artikel brukar det bli väldigt snyggt med en informationsbox eller ett citat i ett annat teckensnitt och gärna i en annan färg än den övriga texten. Då blir det citatet det första läsaren ser och även något som kan fånga intresset hos läsaren.

Typografi är avgörande för att läsaren ska ta till sig informationen